Bien bản đánh giá theo Quyết định 14

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thị Việt
Ngày gửi: 15h:16' 29-06-2012
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 77/TrBB-THPL Phú Lợi, ngày 29 tháng 5 năm 2012

TRÍCH BIÊN BẢN
Họp đánh giá xếp loại giáo viên trực tiếp dạy lớp theo
Quyết định 14 năm học 2011-2012

Thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-THPL, ngày 28 tháng 5 năm 2012 của trường Tiểu học Phú Lợi, vào lúc 7 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2012 tại văn phòng trường Tiểu học Phú Lợi, thành phần họp xét đánh giá xếp loại giáo viên trực tiếp dạy lớp theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ GD&ĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ GD&ĐT Quyết định ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non năm học 2011-2012.
Thành phần gồm:
1. Ông Trần Nho Thạo Hiệu trưởng CT Hội đồng
2. Ông Nguyễn Quốc Nam P.HT+CTCĐ CS P.CT Hội đồng
3. Bà Phạm Thị Phương KT khối 3+4+5 Thư ký Hội đồng
4. Bà Trịnh Hồng Gấm Phó Bí thư đoàn Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Kim Huê TPT Đội Thành viên
6. Ông Trần Văn Long KT Khối 1+2 Thành viên
7. Ông Phạm Hữu Hiếu KP khối 3+4+5 Thành viên
8. Bà Trần Minh Nguyệt KP 1+2+TBTTND Thành viên

* NỘI DUNG:
Đ/c Thạo nêu nội dung họp: Họp xét đánh giá, xếp loại GV theo QĐ 14; xếp loại giáo viên theo Quyết định số 02 năm học 2011 – 2012.
Ông Trần Nho Thạo quán triệt một số nội dung quan trọng trong các văn bản có liên quan như: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ GD&ĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; Công văn 616 về việc đánh giá giáo viên theo Quyết định 14 theo biểu mẫu mới; Công văn số 40/SGD&ĐT-GDTH, ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Sở GD&ĐT về việc báo cáo đánh giá GV Tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp; Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ GD&ĐT Quyết định ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non.
Thông qua kết quả đánh giá xếp loại từ các tổ khối.
Sau khoảng thời gian hơn 4 giờ đồng hồ tiến hành xét, Hội đồng thống nhất kết quả như sau:

1. Nguyễn Thị Kim Dung:
a. Tự đánh giá:
- Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: 173 điểm-loại khá,
- Lĩnh vực II: Kiến thức: 177 điểm-loại khá,
- Lĩnh vực III: Kỹ năng sư phạm: 175 điểm-loại khá.
Đánh giá chung cuối năm học: 525 điểm - Loại khá.
b. Tổ chuyên môn đánh giá:
- Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: 180 điểm-loại tốt,
- Lĩnh vực II: Kiến thức: 177 điểm-loại Khá,
- Lĩnh vực III: Kỹ năng sư phạm: 174 điểm-loại Khá.
Đánh giá chung cuối năm học: 531 điểm - Loại khá.
c. Hội đồng nhà trường đánh giá, xếp loại chung: Loại xuất sắc.

2. Lê Thị Mỹ Hạnh:
a. Tự đánh giá:
- Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: 163 điểm-loại khá,
- Lĩnh vực II: Kiến thức: 153 điểm-loại khá,
- Lĩnh vực III: Kỹ năng sư phạm: 156 điểm-loại khá.
Đánh giá chung cuối năm học: 472 điểm - Loại khá.
b. Tổ chuyên môn đánh giá:
- Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: 180 điểm-loại tốt,
- Lĩnh vực II: Kiến thức: 156 điểm-loại khá,
- Lĩnh vực III: Kỹ năng sư phạm: 167 điểm-loại tốt.
Đánh giá chung cuối năm học: 503 điểm - Loại khá.
c. Hội đồng nhà trường đánh giá, xếp loại chung: Loại khá.

3. Trần Văn Long:
a. Tự đánh giá:
- Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: 177 điểm-loại khá,
- Lĩnh vực II